Воспаление е локален заштитен одговор на организмот настанат од повреда или оштетување на ткивата кој има за цел да го уништи, разреди или отстрани причинителот и оштетеното ткиво.

Прикажани 8 производи