Штитната или тироидната жлезда е одговорна за лачење на хормони во организмот со кои се контролираат одредени физиолошки функции, растењето и правилниот развој. Здравјето на штитната жлезда е од огромна важност, поради тоа што многу состојби можат да настанат поради нејзина и најмала промена во работата.

Не се пронајдени производи кои одговараат на вашиот избор.