Многу здравствени состојби можат да доведат намалување на видот. За жал, процесот на губењето на видот е неповратен процес. Освен задолжителен третман на причинителот од голема важност е земање и на дополнителни препарати како додатоци на исхраната за да се одржи или колку што е можно да се повеќе да се подобри гледањето.

Прикажани 20 производи