Меморија е основа на учењето, способност на мозокот да ги складира и да се повика на претходните искуства и да ги искористи. Прецизниот механизам за тоа како настанува меморијата е сеуште непознат. Голем број разни фактори можат да доведат до намалување на меморијата, што претставува фрустрирачка ситуација. Производите допринесуваат за потхранување на мозокот со што имаат позитивен ефект врз подобрување на меморијата на потполно природен начин.

Прикажани 4 производи