Силата на крвта врз артериите кога се движи низ нив се дефинира како крвен притисок. Секогаш кога срцето отчукува пушта крв во артериите и тогаш притисокот е највисок. Овој притисок се означува како систолен притисок. Кога срцето е во мирување, помеѓу две отчукувања тогаш притисокот е најнизок и се означува како дијастолен притисок. Нормални вредности за систолниот е 120, а за дијастолниот е 80. Во случај да вредностите за крвниот притисок поголеми во голема мера или помали од овие ги забележите веднаш обратете се на лекар за препорака како понатаму да постапите.

Прикажани 10 производи