Избалансираната исхрана е главен и незаменлив сојузник на нашето добро здравје. Динамичниот начин на живот не овозможува голем простор за примена на ова златно правило, разните емотивни состојби, различни заболувања и други фактори придонесуваат за намалување или зголемување на чуството за глад и недоволно или прекумерно внесување на хранливи материи. Освен нарушениот естетски изглед, ваквите состојби можат да бидат штетни по здравјето поради што намалениот и зголемениот апетит мора внимателно да се испитаат и соодветно третираат.

Прикажани 3 производи