Когнитивни способности се способности на мозокот да ги обработи, поврзи и складира информациите кои ги прима. Овие способности може да се намалат при деменција, интоксикација со лекови или повреди на главата. Препаратите имаат позитивно дејство за подобрување на овие можности.

Прикажани 9 производи