Коагулација или згрутчување на крвта е природен одбрамбен механизам на организмот при механичка повреда кога на површината на крвните садови се формира желатинозна структура со цел да се спречи голема загуба на крв. Рамнотежата на овој процес е од голема важност. Дисбалансот доведува до потенцијално животно загрозувачки состојби како на пример: до колку коагулацијата се појави внатрешно, постои ризик од емболии, односно запушување на крвните садови, а намалена коагулација може да доведе доведе до прекумерна загуба на крв.

Не се пронајдени производи кои одговараат на вашиот избор.