Jet-lag е состојба на организмот која се јавува поради промена на биоритамот при патување со авион во различни временски зони. Вообичаен е проследена со чувство на замор, несоница и иритабилност.

    Прикажани 4 производи