Инфекција е сместување и размножување на микроорганизми во одредено ткиво. Препаратите што ги имаме се исклучиво на природна база кои по различен механизам (стимулирање на имунитетот, директно дејство врз микроорганизмот и тн.) се вклучуваат во борбата против штетните микроорганизми.

Прикажани 10 производи