Анскиозност е чувство на страв, немир и загриженост. Состојбата може да биде придружена со потење, чуство на напнатост и забрзана работа на срцето. Анксиозноста е природен одговор на организмот при стресни ситуации и се смета дека е еден од механизмите за справување со истите. Анксиозноста се смета за нарушување кога ваквото чувство не е привремено. Ваквата состојба мора стручно и навремено да се третира, затоа што со тек на време може да се влоши и да предизвика дополнителни нарушувања на здравјето.

Прикажани 8 производи