Анемија е состојба на организмот кога има намалена дистрибуција на кислород до ткивата. Оваа состојба може да биде предизвикана од разни фактори како на пр. слаба исхрана (нутритивна анемија), нагло губење на големо количество на крв (хеморагична анемија), изложување на индустриски токсини, болести на коските (апластична и хипопластична анемија) и тн. Затоа, пред третманот е важно да се дијагностицира од што е предизвикана состојбата како би се одредил соодветен третман и би се направил избор на соодветен препарат.

Прикажани 30 производи