D-манозата е шеќер кој учествува во имнуниот систем. Недостатокот на овој шеќер во организмот доведува до повторувачки инфекции. Поради ваквите својства препаратите со D-маноза се користат најмногу при инфекции на уринарниот тракт, посебно инфекции кои се повторуваат. Сите препарати се достапни за онлајн нарачка со бесплатна достава.

Прикажани 3 производи